บุคลากรของสถานศึกษา

เข้าสู่ระบบ

นโยบาย สพฐ.

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

เนื่องด้วยในวันที่ 3 ธันวาคม 2564 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)ในพะราชูปถัมภ์ฯ

Read more ...

กิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

เนื่องด้วยในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)ในพระราชูปถัมภ์ฯ

Read more ...

กิจกรรมทำบุญบ้านพักครู

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 ทางโรงเรียน

Read more ...

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี 99 บาท

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี 99 บาท เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารอเนกประสงค์ (หลังคาโค้ง) เนื่องในโอกาสครบรอบก่อตั้งโรงเรียน 100 ปี ในวันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม พ.ศ.2565 ณ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)ในพระราชูปถัมภ์ฯ โดยผู้มีจิตศรัทธาสามารถแจ้งความประสงค์ร่วมเป็นเจ้าภาพทอผ้าป่าสามัคคีติดต่อได้ที่ นายกษิดิ์เดช พรมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)ในพระราชูปถัมภ์ฯ  โทร.082 - 9459153 

Read more ...

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงกมลชนก รอดรักษา ได้รับรางวัลรองอันดับที่ 1 การเขียนเรื่องจากภาพ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

Read more ...

กิจกรรมของโรงเรียน

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

ในวันพุธที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

Read more ...

กิจกรรมวันรักต้นไม้แห่งชาติ

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์

Read more ...

กิจกรรม 13 ตุลาคม น้อมรำลึก

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 ทางโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)ในพระราชูปถัมภ์ฯ

Read more ...

กิจกรรมครบรอบ 99 ปี

ในวันที่ 16 สิงหาคม 2564 ทางโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)ในพระราชูปถัมภ์ฯ

Read more ...

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

ในวันพุธที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ผู้อำนวยการโรงเรียน นายกษิดิ์เดช พรมทอง

Read more ...