บุคลากรของสถานศึกษา

เข้าสู่ระบบ

นโยบาย สพฐ.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงกมลชนก รอดรักษา ได้รับรางวัลรองอันดับที่ 1 การเขียนเรื่องจากภาพ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

Read more ...

กิจกรรมของโรงเรียน

วันเกียรติยศ

วันเกียรติยศและวันวิชาการ(Open House

Read more ...

พิธีประดับดาว

พิธีประดับดาวดวงที่ 1 ,2 และ3 ของลูกเสือสำรอง ประจำปีการศึกษา 2562

Read more ...

งานนิทรรศการ

งานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ"เฉลิมราชย์องค์ราชา พยุหยาตรา

Read more ...

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ

วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2563 สหวิทยาเขต

Read more ...

กิจกรรมวันมาฆบูชา

เมื่อวันที่  7 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)

Read more ...